Hodnocení kvality výuky v zimním semestru

V IS STAG byla zahájena anketa hodnocení výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022. Anketu najdete v záložce Moje studium / Hodnocení kvality. Dotazník je možné vyplnit do 20. února 2022.

Vážení studenti,
v IS STAG bylo spuštěno hodnocení výuky v zimním semestru 2021/2022. Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v příštích obdobích.

Děkujeme za spolupráci.
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
děkan FS TUL

20. ledna 2022