Informace k provozu FP v době zkouškového období z pohledu koronavirových opatření

Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vztahující se na vysoké školy jsou průběžně aktualizována na webu MŠMT.

Upřesňující informace pro provoz TUL jsou publikovány na tomto webu.

Zkoušky

O způsobu zkoušení (i zápočtových testů) rozhodne vždy vyučující, je však preferována prezenční forma. SZZ se konají pouze prezenčně.

V případě zkoušek (výuky, konzultací)  platí, že  není v žádném vládním opatření zakotvena povinnost vyžadovat od studentů potvrzení o testování, prodělání či očkování (pro ubytované na kolejích, akademické obřady  ale ano). Prosíme ale studenty, aby ve vlastním zájmu a zájmu svých kolegů nepřistupovali k možné nákaze a přenosu Covidu lehkovážně. 

Dále platí povinnost nosit respirátor v prostorách VŠ, přičemž platí výjimky pro:

 1. studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,
 2. zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Pohled na on-line versus prezenční přístup, nošení respirátorů, dokladování bezinfekčnosti apod.  ale určitě není jednotný (jak u studentů, tak i u vyučujících).  Vyučující byli požádání, aby se snažili při zkouškových termínech se s studenty  domluvit na jejich organizaci. Prosíme,  respektujte, že dohoda není snadná, že je nutné se podřídit většině a že definitivně rozhoduje vyučující. 

Testování zaměstnanců

 • Testování nebude probíhat centrálně jako loni na jaře, ale bude se jednat o samotestování na katedrách, které obdrží od děkanátu k tomuto účelu testovací sady.
 • Testování v tomto režimu začne 17. 1., není-li zaměstnanec přítomen na pracovišti, testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
 • Frekvence testování je obecně stanovena 2x týdně, v podmínkách FP následující testování zaměstnance proběhne vždy třetí den po předchozím testování. Pokud zaměstnanec není v tento den na pracovišti, pak v nejbližší následující den jeho příchodu na pracoviště.
 • Zaměstnavatel je povinný vést evidenci testů, k tomu slouží portál https://liane.tul.cz/covid/. Je nutné tam ihned po provedení testu výsledek uvést. TUL (rektorát) bude každý den exportovat zprávu hygieně. Za každý provedený test dostane TUL finanční náhradu, pokud test bude proveden, ale nezaznamenán do systému, úhrada za test bude naúčtována příslušné katedře.
 • Testovat se nemusí ten, kdo podstoupil v posledních 72 hodinách PCR test nebo v posledních 24 hodinách antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem (obé s negativním výsledkem) nebo podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem. Ve všech případech je ale tuto informaci nutné zadat na https://liane.tul.cz/covid/.
 • Pokud vyjde test pozitivní, zaměstnanec opustí pracoviště (a zadá co nejdříve tuto informaci do portálu https://liane.tul.cz/covid). Automaticky je tak v karanténě, a to na pět pracovních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí. Zaměstnanci náleží „izolačka“  (https://www.mpsv.cz/izolacka), ale je možný výkon práce z domova, což preferujeme.
 • Po ukončení pětidenní karantény se zaměstnanec může vrátit na pracoviště, musí „jen“ podstoupit kontrolní testování na katedře, pokud však přetrvávají příznaky, je vhodné kontaktovat obvodního lékaře, v principu je ale možné se vrátit do zaměstnání po dvou dnech po odeznění příznaků.
 • Tento režim testování má platit 2–3 týdny.
 • Za konkrétní organizaci na katedře odpovídá vedoucí katedry. Pro stav nejvyšší nouze je několik testovacích sad na vrátnici budovy P a děkanátu.
 • Pokud se objeví u zaměstnance jakékoliv příznaky Covidu v době mezi testy (nebo test bude negativní), ale i jiného respiračního onemocnění, a pokud není nezbytně nutná jeho přítomnost na pracovišti, vedení preferuje v uvedeném období práci z doma, případně pobyt na pracovišti na nezbytně nutnou dobu s maximální ohleduplností na ostatní (nošení respirátoru, odstup apod.).

Prosba vedení FP zaměstnancům a studentům

Mějte na paměti, že situace se vzhledem k nástupu mutace omikron může velmi rychle měnit.

Počítejte  s  variantou, že nezanedbatelná část studentů  a vyučujících v lednu a únoru  onemocní.

Bude proto nutné  např. vypsaný prezenční termín kvůli onemocnění či karanténě vyučujícího rychle změnit,  student se nebude moci vypsaného termínu zúčastnit a sdělí to na poslední chvíli …

Prosíme proto o  pochopení, že  to  v následujícím období asi nebude úplně snadné a bude nutné reagovat na okamžitou situaci, nezbytné bude pochopení  jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů.

Děkujeme, vedení FP TUL

18. ledna 2022