Kontaktní formulář pro dobrovolníky

Dobrovolnice a dobrovolníci z řad studentů TUL se mohou v případě zájmu přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře do databáze dobrovolníků pro zajištění aktivit souvisejících s pomocí vyžádanou v důsledku války na Ukrajině. V současné době o dobrovolníky prosí Kontakt, p.o, ČČK a ČvT. Dále je zajišťováno hlídání dětí v KACPU v součinnosti s hasiči, spolupracuje se s Ekocentrem Střevlík (kde jsou ubytované děti z ukrajinského dětského domova) apod.

ČČK plní na KACPU LK například tyto úkoly:

  • zajištění ubytovacích kapacit (příjem a evidence ubytovaných, správa ubytovacích kapacit, komunikace s ubytovanými, atd),
  • zajištění provozu ošetřovny pro poskytnutí první pomoci ubytovaným (z našeho pohledu ideální pozici pro studenty zdravotnických oborů),
  • zajištění občerstvení přicházejícím osobám v čekárně,
  • příjem a výdej materiální podpory, správa skladu.

V individuálních případech lze dobrovolnickou činnost uznat jako součást povinné praxe. Nutno konzultovat s garantem studijního programu.

16. března 2022