Budoucnost přeshraniční spolupráce

Ve středu 23. března 2022 v době 10:40 – 12:15 hodin se v posluchárně P100 (Komenskéh 314/2, Liberec) uskuteční přednáška spojená s diskusí na téma Budoucnost přeshraniční spolupráce, pořádaná v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Diskutovat budeme například o budoucnosti přeshraniční spolupráce v Evropě – tétama z deklarace Evropského výboru regionů, představíme oblasti rozvoje spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, dále o Covidu a jeho dopadu na přeshraniční spolupráci v Euroregionu a z toho plynoucí poučení do budoucna. Diskutovat se studenty a dalšími zájemci budou Ing. Pavel BRANDA, Ph.D. – člen Evropského výboru regionů, místostarosta Rádla, místopředseda Asociace evropských hraničních regionů a Doc. Mgr. Hynek BÖHM, Ph.D. – odborník na přeshraniční spolupráci z katedry geografie FP TUL.

21. března 2022