Nadprůměrný žák v matematice

Srdečně zveme na přednášku z oblasti teorie výuky matematice s názvem Nadprůměrný žák v matematice, kterou na TUL přednese PhDr. Michaela Kaslová z Pedagogické fakulty UK v Praze. Proběhne v pondělí 28. března 2022 od 14:20 hodin v Zasedací místnosti DFP (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec).

Na přednášce se seznámíme s identifikací nadprůměrného žáka, odlišíme nadaného a talentovaného žáka na matematiku; osvětlíme střet pohledů rodiče – učitel – poradna. Rozebereme úskalí chybné identifikace (případové studie). Dotkneme se také faktorů ovlivňujících rozvoj či blokaci nadprůměrného žáka, a co ho (ne)motivuje. Zvláštní zřetel bude věnován přechodu takového žáka na druhý stupeň. V průběhu přednášky si také ukážeme, co ovlivňuje rozvoj žáka (typologie na kazuistikách). Přednáška poběží také online v Google Meet. Pořádá KMD FP TUL.

21. března 2022