Mozek jako metropole

Ve středu 23. března 2022 od 17:30 hodin poběží v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec) on-line stream další přednášky cyklu Matematické problémy nematematiklů s názvem Mozek jako metropole. Přednáší Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR.

Přednáška seznámí posluchače s rychle se rozvíjející oblastí analýzy mozkové aktivity pomocí teorie grafů. Tato analýza nabízí zjednodušený pohled na mozek jako na množinu oblastí (uzlů), mezi kterými probíhá interakce skrze sadu různých cest (hran) – podobně, jako město může být modelováno jako sada míst spojených ulicemi, nebo ostrovů spojených mosty. Takovýto grafový popis se v poslední dekádě extrémně rozšířil jako metoda pro studium komplexních systémů, byť jeho počátky byly položeny již v práci Leonarda Eulera v 18. století. Pořádá KMD FP TUL.

Logo - Matematické problémy nematematiků

21. března 2022