Válka na Ukrajině: historické souvislosti

Ve středu 6. dubna 2022 od 17 hodin se ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (Rumjancevova 1362/1, Liberec, 2. patro) uskuteční přednáška pro širokou veřejnost o historických souvislostech války na Ukrajině, kterou přednese prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z katedry historie FP TUL.

Na území Ukrajiny existoval raně středověký stát Kyjevská Rus, který si přisvojují jako počátek své státnosti jak Rusové, tak Ukrajinci. Území Ukrajiny bylo ve 14. – 15. století součástí Litevského knížectví, v důsledku vzniku polsko-litevského soustátí roku 1569 se Ukrajina stala východním pomezím polského státu. Na neosídleném území na dolním toku Dněpru se postupně usazovali kolonisté, uprchlí poddaní a zběhlí vojáci různého etnického původu, kteří zde vytvářeli vojenské osady tzv. kozáků. Území kozáků na Dněpru je považováno ukrajinskou historiografií tradičně za protoukrajinský stát. Ukrajinská národní identita se formovala v protikladu k identitě polské a později ruské. Na počátku roku 1918 Ukrajinci vyhlásili samostatný stát, který se ale neudržel: byl obsazen bolševiky, kteří zde zřídili Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku (USSR) a ta se stala v r. 1922 součástí SSSR. Teprve v roce 1991 se v důsledku rozpadu SSSR Ukrajina osamostatnila. Rusko považuje území Ukrajiny historicky za součást vlastního státu. V carském Rusku nebyli Ukrajinci považováni za samostatný národ, ale jen za součást „trojjediného ruského národa“. Tuto teorii v podstatě dnes hlásá i Putin.

Akci pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a my vás na ní srdečně zcveme. Vstup zdarma.

Přednáška bude také vysílána živě na Facebooku knihovny a později bude ke zhlédnutí i na YouTube kanálu knihovny.

31. března 2022