Konference HealthGIS 2021–2022

Technická univerzita v Liberci a Krajská hygienická stanice v Liberci pořádají opět konferenci HealthGIS, která se bude konat v termínu 7. a 8. dubna 2022 v Liberci jako závěrečná konference projektu EpiGIS pod názvem O komunikaci a digitálních prostředcích v ochraně zdraví v době covidu a po něm.

Veřejné zdraví a instituce, které o něj pečují, se v uplynulých dvou letech díky pandemii COVID-19 setkávaly s novými zkušenostmi. Ty přicházely díky velké dynamice a intenzitě epidemie, stejně jako v souvislosti s provázáním protiepidemických opatření s celospolečenskými tématy. Krajské hygienické stanice v České republice se staly jedním z ústředních míst krizového řízení. A tím i místy, kde se pozitivní a negativní zkušenosti prolínaly. Věříme, že znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech zdravotnictví a krizového řízení.

Více informací o průběhu konference naleznete na webu konference.

31. března 2022