Jak řešit nedostupné bydlení? Váš názor nás zajímá !

Vídeňský model participativního bydlení. WILLDAwohnen, einszueins architektur, Vídeň, © Foto Hertha Hernaus

Výzkumníci zkoumají možnosti a limity rozvoje participativního bydlení také v Liberci.

Bydlení je stále nedostupnější. Dá se s tím něco dělat? Chcete se na řešení podílet? Zapojte se do výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení, který v Liberci a dalších městech ČR realizují Technická univerzita v Liberci, Sociologický ústav AV ČR, Arnika – Centrum pro podporu občanů, České vysoké učení technické a Masarykova univerzita.

Města, kde probíhá výzkum mají ambici řešit krizi bydlení a chtějí znát potřeby a zájmy svých obyvatel. V Liberci aktuálně probíhá soutěž na urbanistickou studii lokality Papírového náměstí, kde je jedním z uvažovaných řešení podpora participativních forem bydlení. Město však potřebuje vědět, zda je o takové bydlení zájem a jak by si potenciální obyvatelé takové bydlení představovali.

Co to je participativní bydlení?

Podob participativního bydlení je celá řada. V zahraničí existují formy jako jsou baugruppe, cohousingy, družstva, spolky, sítě nájemníků a další. Hlavní princip je ale vždy stejný – společná aktivita a dohoda skupiny lidí na zajištění bydlení, ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení, což také snižuje náklady a zvyšuje environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli především budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady.

Co sdílet a jak konkrétně spolupracovat je tedy nutné nejprve zjistit od potenciálních zájemců. Jste jedním/jednou z nich? Zapojte se do workshopů a dotazníkového šetření a pomozte na tyto otázky odpovědět. Vaše účast ve výzkumu pomůže řešit krizi dostupnosti bydlení v partnerských městech projektu včetně Liberce. Výsledky se promítnou také do tvorby manuálu pro obyvatele a metodiky pro další česká města. Vy sami se v rámci výzkumu dozvíte o různých formách a příkladech participativního bydlení.

Vyplňte prosím krátký kontaktní formulář a výzkumníci se Vám ozvou s dalšími informacemi: https://forms.gle/DAN22aCKGp8NHzmx6

Pokud Vás zajímá více informací o participativním bydlení, můžete se podívat na záznam z konference o konkrétních projektech v BerlíněVídni, nebo o iniciativě Sdílených domů a připravovaném spolkovém bydlení v Praze.

Autoři: Tomáš Hoření Samec, Anna Vinklárková, Radek Suchánek a Jan Malý Blažek

4. dubna 2022