Prohlášení děkana Jana Picka k případu docenta Jedličky

Vzhledem k tomu, že se případ docenta Richarda Jedličky po zveřejnění v Deníku N a dalších médiích stal veřejně známým, rád bych se k němu vyjádřil, abych zamezil dohadům a šíření případných nepřesností.

V první řadě odsuzuji jakoukoliv formu nevhodného chování vyučujících ke studujícím a opačně a stejně tak celé vedení FP TUL. Takové chování je pro nás nepřijatelné nejen na akademické půdě, ale v životě vůbec. Proto mě fakt, že se tak dělo právě na naší fakultě, nesmírně mrzí, zejména kvůli křivdám, které naši studující mohli zažívat, ale také kvůli většině vyučujících na FP, kteří se ke svým studentům nikdy nezachovali špatně, ale jejichž pověsti se tato kauza také může dotknout. Své odpovědnosti za to, že jsem potížím studentů nevěnoval náležitou pozornost, se nezříkám. Mým hlavním cílem a úkolem je teď situaci řádně vyřešit tak, aby naše studentky a naši studenti mohli v klidu pokračovat ve studiu.

Za to, že tak můžu činit, bych chtěl poděkovat především všem studujícím, kteří za mnou či za kolegy z fakulty přišli osobně a informovali nás, s čím konkrétně se v hodinách docenta Jedličky setkali. Díky jejich svědectvím se nyní celou situaci daří posunout dál. Současně s kolegy z vedení fakulty pracujeme na zavedení takových systémových opatření, která nám umožní dozvědět se o případných podobných excesech v práci pedagogů včas a řešit je dříve, než se stanou chronickými. Jednou z cest, kudy se chceme ubírat, je užší spolupráce s univerzitním ombudsmanem.

Právě na návrh ombudsmana jmenoval rektor TUL komisi, ve které zasedli také odborníci na právo a gender a jejímž úkolem je celou situaci posoudit a navrhnout řešení, které zabrání další nespravedlnosti a zároveň nevyvolá reakci, jež by mohla fakultu či univerzitu poškodit. V březnu tohoto roku jsem pana docenta Jedličku stáhl z výuky a všech pedagogických činností. Než komise dojde k závěru, nepřijde tedy do kontaktu se studenty a bude se věnovat pouze vědecko-výzkumné činnosti. Věřím, že výsledky jednání komise a její doporučení budou známy do konce tohoto akademického roku.

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

28. dubna 2022