Jak podpořit nadané děti ve škole?

Srdečně zveme pedagogické pracovníky, rodiče i odbornou veřejnost na Krajskou konferenci O nadání, která se uskuteční v pondělí 18. 5. 2022 od 12:30 hodin v posluchárně G315 na Technické univerzitě v Liberci (budova G, Univerzitní nám. 1410/1). Účastníci se dozvědí nejen teoretické poznatky, díky nimž těmto dětem lépe porozumí, ale ve formě růžných workshopů zažijí i různé metody výuky, které budou moc využít i ve své třídě.

Na konferenci i jednotlivé workshopy (Únikové hry v matematice, Učitelské nástroje pro vyváženou inkluzi v běžné třídě, Hry pro rozvoj sociálně emořčních dovedností) je nutné se přihlásit předem (nejpozději do 11. 5. 2022), viz odkaz níže. Konference se koná díky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání LK II, v rámci platformy aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky, ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a psychologie FP TUL. Účast na ní je bezplatná.

29. dubna 2022