Komenský a univerzita v Lešně

Národní oslavy k výročí narození Jana Amose Komenského trvají od roku 2020 až do konce prosince 2022. V jejich rámci se mimo jiné začala prohlubovat i spolupráce naší fakulty s Vysokou školou Jana Amose Komenského v polském Lešně (PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. A. Komeńskiego w Lesznie). Tam probíhají tradiční oslavy Dne patrona každým rokem v květnu.

Letos se jich zúčastnili i představitelé naší fakulty: děkan prof. Picek, doc. Fárek z KGE, dr. Vernyik z KAJ a Mgr. Sovová z děkanátu. Hlavní část oslav se konala 12. května 2022 u pomníku patrona před budovou univerzity. Po slavnostním zahájení a projevu rektora přečetly studentky Pedagogického institutu ukázky z Komenského „Velké didaktiky“. Poté byly položeny květiny k pomníku J. A. Komenského. Krásné počasí umožnilo i procházku příjemným a pěkně zrekonstruovaným městem a návštěvu památníků spojených s Janem Ámosem Komenským.

Ve speciálně připraveném vzdělávacím panelu přednesl mj. doc. Martin Fárek příspěvek s názvem „Co se dnes můžeme naučit od Komenského?“ Čtvrteční oslavy zakončil koncert zámecké kapely z hradu Rydzyński „Hudba z doby Komenského“. Bylo velmi milé, že kapela nacvičila i několik českých skladeb z Jistebnického kancionálu.

Lešenská univerzita má rovněž zájem na výměně pracovníků i studentů v rámci programu Erasmus+, který bude prezentovat při návštěvě naší liberecké univerzity tento čtvrtek 19. května 2022 v 10.40 hodin v učebně P300 (Komenského 314/2). Všichni jsou na představení Vysoké školy Jana Amose Komenského v Lešně srdečně zváni.

17. května 2022