CEEPUS – výzva k podávání přihlášek

Lze podávat přihlášky na výjezdy v rámci programu CEEPUS v akademickém roce 2022/2023. Pokyny a termíny:

  • Žádosti na zimní či letní semestr se podávají prostřednictvím portálu www.ceepus.info
  • Termín pro přihlášení na výjezdy v rámci sítí pro LS 2022/2023: 31. říjen 2022 (doporučujeme podání přihlášky již nyní)
  • Termín pro přihlašování v kategorii freemover (tj. na jakoukoliv univerzitu zapojenou do programu CEEPUS): od 1. července do 30. listopadu 2022 – pouze pro výjezdy v LS.
  • Přihlašování na ZS v kategorii freemover lze jen výjimečně.
  • Přihlášky mohou podávat jak studenti řádného denního studia, tak i pedagogové zaměstnaní na plný úvazek.


Konkrétní informace pro zájemce o účast v programu CEEPUS a postup přihlášení je k dispozici na webových stránkách: https://www.dzs.cz/program/ceepus/vyjezdy-pobyty

Fakulta strojní je zapojena celkem do 4 sítí schválených v akademickém roce 2022/2023

  1. CIII-RS-0304-15-2223 „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market.“ Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na:  https://www.ceepus.info/nw/0304-2223
  2. CIII-BG-0722-11-2223 „Computer Aided Design of automated systems for assembling“. Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na https://www.ceepus.info/nw/0722-2223
  3. CIII-RO-0013-18-2223 „Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing“. Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na https://www.ceepus.info/nw/0013-2223
  4. CIII-RS-1012-08-2223 „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD“. Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  https://www.ceepus.info/nw/1012-2223 

Kontakt FS TUL:

Ing. Marcela Válková
Telefon: + 420 48 535 3246
Fax: 48 535 3535
E-mail: marcela.valkova@tul.cz

18. května 2022