Komise pro etiku ve výzkumu

Směrnicí rektora číslo 3/2022 byla zřízena Komise pro etiku ve výzkumu Technické univerzity v Liberci. Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na TUL, zejména pokud zahrnuje lidské subjekty. Podrobné informace najdete na stránce komise.

29. června 2022