Architektura v rozšířeném poli

Mezioborový doktorandský workshop
8. – 9. prosince 2022

Cílem workshopu, na němž by měli doktorandky a doktorandi

různých oborů prezentovat dosavadní poznatky svého

výzkumu, je nejen vzájemně sblížit výzkumnice a výzkumníky

v oblasti architektury z architektonických fakult (vnitřní pole),

ale také z oblastí s architekturou souvisejících byť jen

zdánlivě, ať jde o přírodní vědy, ryze humanitní obory,

či veskrze matematické disciplíny (vnější pole).

V různých prostředích se často zkoumají synchronně příbuzné

jevy, aniž by docházelo k hlubším interakcím.

Platforma si dává za cíl propojovat dosud neuskutečněné

vazby mezi studenty i pedagogy a vytvářet tak inspirativní

prostředí pro možné a nečekané budoucí spolupráce.

Stejně jako se vážou elementární částice v kvantovém světě

i tento workshop má dát prostor vzniku nových propojení

mezi vědními obory.

Abstrakty zasílejte skrz formulář do 11. 11. 2022.

S dalšími dotazy se na nás, prosím, obracejte

na email workshop@archpole.space

FB událost

7. listopadu 2022