Kariérové dny. TUL pořádá největší setkání studentů, absolventů a firem v regionu

Ve dnech 2.–3. listopadu 2023 pořádáme Kariérové dny TUL, jejichž součástí je veletrh pracovních příležitostí a profesního růstu JobTUL Day. Kariérové dny dále nabídnou prezentace desítek firem, kariérové poradenství, kulatý stůl, diskuze a další doprovodný program zaměřený na rozvoj kariéry studentů i absolventů.

Kariérové dny TUL jsou určené především pro naše studentky a studenty a oslovujeme k účasti na akci také naše absolventky a absolventy. Všem těmto mladým lidem by měly Kariérové dny pomoci zorientovat se na trhu práce, navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli, zkonzultovat otázky ke svojí kariéře nebo rozvoji své značky a v neposlední řadě se inspirovat tématy a příklady kariérního růstu v doprovodném programu.

Pro zaměstnavatele jsou Kariérové dny jedinečnou příležitostí prezentovat svou značku, setkat se s mladými a schopnými studujícími nebo absolventkami a absolventy ze všech sedmi fakult Technické univerzity v Liberci, navázat kontakty a nabídnout práci, stáž, praxi, téma pro bakalářské a závěrečné diplomové práce nebo třeba trainee program.

„Ohlas mezi firmami je pozitivní. Předpokládáme, že veletrhu JobTUL Day, který je součástí Kariérových dnů, se zúčastní více než 60 společností z různých oblastí: strojírenství, IT a komunikace, finančnictví, marketingu, zdravotnictví a sociální péče,“ říká prorektorka TUL pro rozvoj Lenka Burgerová, která je za univerzitu hlavním organizátorem akce.

Kariérové dny nabídnou i bohatý doprovodný program zaměřený na práci s lidskými zdroji a kariérní růst.

„Doprovodný program ladíme a včas o něm dáme vědět. Už teď ale mohu srdečně pozvat na přednášku Radky Lankašové. Představí typologii DISC, která může pomoci při zahájení úspěšné kariéry. Radka Lankašová se personalistice věnuje 20 let a pracovala jako HR manažerka mimo jiné ve Velké Británii,“ říká Hana Trávníčková z Kariérového centra TUL, která je koordinátorkou Kariérových dnů.

Významnou součástí veletrhu bude i diskuzní stůl k zamyšlení nad otázkami uplatnitelnosti našich absolventů a jejich potřebnými kompetencemi z pohledu firem a našich studijních programů, ke kterému jsme pozvali zástupce firem Knorr-Bremse, Škoda Auto a CSG Aerospace, jež patří k hlavním partnerům Kariérových dnů. Dále o účast u kulatého stolu projevili zájem zástupci firem Kitl, Kaufland, Magna Exteriors a jednáme například i s firmou Lasvit nebo ZF, která patří k významným zaměstnavatelům v regionu.

„Právě jsme spustili webové stránky, které budou sloužit jako zdroj veškerých aktuálních informací ke Kariérovým dnům, a to pro návštěvníky i prezentující firmy, které se zde mohou na akci registrovat,“ doplňuje prorektorka Lenka Burgerová a dodává adresu www.jobtuldays.cz.

„Na akci zveme také naše zahraniční studenty a absolventy, kteří dlouhodobě projevují zájem získat spolupráci s firmami na praxi či zpracování závěrečné práce již během studia. Atraktivní je pro ně i další pracovní uplatnění v ČR po ukončení studia,“ doplňuje prorektorka TUL pro zahraniční vztahy Kateřina Maršíková. Kariérové dny na TUL budou největším setkáním zaměstnavatelů a potenciálních zaměstnanců v regionu. Proto si na ně také vyhradíme dva dny – 2. a 3. listopadu – a dost prostoru: v univerzitních budovách F (v menze) a G (před aulou) bude pro stánky prezentujících firem, kariérovou poradnu, diskuzní stůl a přednášky k dispozici téměř 1500 m². Technická univerzita v Liberci pořádá Kariérové dny poprvé a letos zároveň jako součást oslav svého 70. výročí.         

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
+ 420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

31. srpna 2023