Zahájení zimního semestru 23/24

FUA TUL
Pondělí 18. 9.

Blok F2, 2.NP
Ateliér K. Hubáčka

13:00
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářského studia

14:00
Představení témat semestrálních prací

11. září 2023