NOVINKY, TIPY A POZVÁNKY Z TUL NA ÚVOD AKADEMICKÉHO ROKU

Technická univerzita v Liberci začala nový akademický rok s 6839 studentkami a studenty, což je srovnatelné s loňským počtem studujících. Během podzimu oslavíme řadou akcí 70. narozeniny TUL. Nejbližší, a co do počtu účastníků také snad nejpočetnější, bude setkání studentů, absolventů a přátel TUL v sobotu – 23. září 2023.

Energie a rozpočet

TUL nakupuje energie dráž, než tomu bylo před vypuknutím války na Ukrajině. Energii i plyn letos nakupujeme na burze za spotové ceny. Plyn odebíráme v celoročním průměru za 1450 Kč/MWh a elektřinu za 2800 Kč/MWh včetně přirážky. Plyn je tedy 3x dražší než před únorem 2022 a elektřina je zhruba na 1,5 násobku „předválečné“ ceny.

„Do budoucna půjdou ceny ještě nahoru: plyn budeme brát v příštím roce za 1478 Kč/MWh, u elektřiny očekáváme nabídku do cca 3300 Kč/MWh,“ říká rektor Miroslav Brzezina.

Oslavy 23. září 2023

Setkání studentstva a absolventů, absolventek a přátel TUL začíná v 11.00 hodin v kampusu na Univerzitním náměstí.

„Otevřeme více jak 40 laboratoří pro širokou veřejnost, na programu je řada přednášek, módní přehlídka v podání fakulty textilní a od 14.00 hodin pak živá hudba na Univerzitním náměstí,“ zve na program jednoho z vrcholu oslav rektor TUL Miroslav Brzezina.

Ve 13.00 hodin v aule oslavy oficiálně zahájíme debatou „Univerzita v 21. století – její úloha a význam pro město a region Libereckého kraje“. Účastnit se jí budou kromě rektora Miroslava Brzeziny také hejtman Martin Půta a primátor Jaroslav Zámečník. Moderovat bude David Václavík z katedry filozofie FP TUL.

Celý program oslav 23. září 2023.

Přibližně stejně studentů jako loni

Tento akademický rok jsme začali s 6839 studentkami a studenty, loni jsme měli touto dobou 6700 studujících.

„Do prvních ročníků se letos zapsalo 2604 studujících, což je o 12 méně než loni. Číslo však ještě není konečné, zápisy a přijímací řízení na některých fakultách ještě probíhají,“ říká prorektor pro studium Miroslav Žižka.

Největší nárůst v počtu zapsaných zatím zaznamenali na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (+ 96 zapsaných) a fakultě zdravotnických studií (+ 34 zapsaných), naopak pokles máme u počtu studentek a studentů na našich technických fakultách.

Zatím máme zapsáno 524 studentů-cizinců, ale tyto počty nejsou ještě konečné, studentky a studenti ze zahraniční průběžně přijíždějí a zapisují se. Na kolejích se ubytovalo 2209 studujících, ale jejich počet také ještě narůstá.

„Včera jsem obdržela výsledky testů na legionellu na kolejních blocích a jsou všechny negativní, můžeme tedy bez obav zahájit akademický rok,“ informuje ředitelka Kolejí a menz TUL Iva Šídová.

Studentská anketa

Ukazuje se, že to není ideální cesta k tomu získat zpětnou vazbu o výuce od studujících. Účast je i přes snahy vedení o „popularizaci“ ankety nízká, v průměru za všechny fakulty je to okolo 15 %.

„Nevzdáváme se, protože názor našich studujících na výuku je pro nás důležitý. Do budoucna zvažujeme jít cestou skupinových setkání a pohovorů vytipovaných studentek a studentů s garanty studijních programů,“ říká prorektor pro studium a legislativu Miroslav Žižka.

Kariérové dny – 2. a 3. listopadu 2023 na TUL

Největší setkání studujících a absolventek a absolventů s firmami v regionu pořádá TUL ve dvou dnech a ve dvou budovách. Jeho součástí je veletrh pracovních příležitostí a profesního růstu JobTUL Day. Kariérové dny dále nabídnou prezentace desítek firem, kariérové poradenství, kulatý stůl, diskuze a další doprovodný program zaměřený na rozvoj kariéry studentů i absolventů.

www.jobtuldays.cz

Pravidla pro využívání nástrojů umělé inteligence

TUL vstupuje do nového akademického roku také s jasně danými pravidly pro používání nástrojů umělé inteligence ve výuce nebo při psaní studentských prací.  Od 1. září 2023 platí nová směrnice rektora, která využívání AI při výuce a tvůrčí práci definuje a upravuje.

„Akceptujeme a podporujeme využívání nástrojů umělé inteligence při výuce, psaní vysokoškolských kvalifikačních prací a tvůrčí práci. Je ovšem potřeba nastavit pravidla, aby studium bylo pro všechny stále férové. V nové směrnici jsme proto jasně stanovili, že za výslednou práci, především za její správnost, odpovídá vždy autor, a vymezili jsme důležitou zásadu: je nutné použití AI vždy v práci uvést. Buď to bude platit pro celou práci, nebo je možné specifikovat konkrétní pasáže, které mají svůj původ v umělé inteligenci. Pokud tak autor nebo autorka neučiní, může být práce považována za plagiátorskou,“ říká prorektor pro informatiku Pavel Satrapa. 

Vedení TUL dále apeluje na vyučující, aby do výuky cíleně zařadili úlohy, které směřují k využívání nástrojů umělé inteligence, a upozornili studující na výhody i rizika jejich použití.

Kurzy pro veřejnost zaměřené na architekturu a umění

„Kurzy zaměřené na současné trendy budou zajišťovat naši pedagogové a pedagožky. Pojali jsme je jako přednášky na dané téma a tam, kde to půjde, budou mít formu praktických cvičení. Osvěta v oblasti architektury a umění bude příjemnou přidanou hodnotou těchto kurzů. Pořádáme je však především proto, že chceme fakultu více zapojit do dění ve městě a otevřít ji široké veřejnosti,“ říká děkan Fakulty umění a architektury TUL Jan Stolín.

Fakulta bude kurzy pořádat v říjnu až prosinci 2023.

Více na: www.tul.cz/univerzita/fua/studium/kurzy-2023.

Přípravný kurz na talentové zkoušky pro středoškoláky

Kurz se koná v listopadu 2023 a cílí na studenty středních škol, kteří mají zájem o studium na Fakultě umění a architektury TUL a chtějí se připravit na úspěšné složení talentových zkoušek.

„Nemáme problém s dostatkem uchazečů o studium, ale chceme ze středních škol získat ty nejlepší,“ říká k tomu děkan FUA Jan Stolín. O přípravném kurzu ještě fakulta nedávala moc vědět a už má přihlášeno přes 16 uchazečů. 

www.tul.cz/univerzita/fua/studium/priprava-na-talentove-zkousky

Nová struktura prvního ročníku FUA

„Studentky a studenti výtvarných a architektonických směrů budou mít nově první semestr komplet společný. Slibujeme si od toho zvýšení kreativity našich studujících. Tak jako chceme otvírat fakultu více veřejnosti, tak chceme také otevřít všechny možnosti fakulty studentkám a studentům napříč obory,“ říká děkan Jan Stolín.

Regionální kontaktní centrum v Hradci Králové a jednou snad i v Liberci

Na základě memoranda o spolupráci s Královéhradeckým krajem podporuje FUA TUL činnost nového Centra architektury pro Královéhradecký kraj. Cílem centra je podporovat a propagovat architekturu a nastavit systém podpory v oblasti architektury a urbanismu pro obce v regionu.

Je přáním děkana Jana Stolína, aby FUA navázala podobnou formu spolupráce také s Libereckým krajem.

Odborné sympózium fakulty strojní

Uskuteční se 25. října 2023 jako poděkování fakultním průmyslovým partnerům za spolupráci a jako součást programu oslav 70 let FS TUL.

„Očekáváme účast zástupců sedmdesáti firem a výzkumných ústavů. Během sympózia se zaměříme na tradice a nové směry fakulty ve vzdělávání, financování vědy a výzkumu a výsledky kolaborativního výzkumu,“ říká děkan Fakulty strojní TUL Jaromír Moravec.

Středoškolská soutěž v 3D tisku

„Prvního ročníku se s velkým nadšením zúčastnily týmy z osmi středních a vyšších odborných škol od Liberce po Karvinou. Ohlas na školách byl velmi příznivý. Rozhodli jsme se pokračovat a vyhlásili druhý ročník soutěže o nejlepší výukový model z oblasti techniky nebo přírodních věd. Cílem soutěže je podpora technického a přírodovědného vzdělávání, týmové práce a tvůrčího myšlení studentů,“ říká proděkan fakulty strojní Luboš Běhálek.

Propozice soutěže jsou na www.fs.tul.cz/soutez. Ukončení registrace soutěžních týmů je do 29. září 2023 a finále s vybranými účastníky pořádá fakulta 1. prosince 2023 v aule.

Nová laboratoř katedry energetických zařízení

Otevření budovy a ukázku vybavení – mimo jiné aerodynamický tunel, tepelné čerpadlo a klimakomora pro experimentální výuku – chystáme na říjen/listopad 2023 a určitě zástupce médií pozveme.

Recyklace textilu

Recyklace, udržitelnost a druhotné suroviny se stávají tématem číslo jedna také u textilu, tuto skutečnost reflektuje fakulta textilní.

„EU předpokládá, že do roku 2025 se bude veškerý textil recyklovat. Předpokládáme proto postupný růst kompozitních materiálů na bázi recyklátu. Ve společnosti je tlak na to, takové materiály vyvíjet a zkoumat. To je úkol pro naši fakultu. Co se týče znovuvyužití textilu, chci zmínit především naši spolupráci s firmou Retex a s Diakonií,“ říká děkan Fakulty textilní TUL Vladimír Bajzík.

Byl už praný?

Na tuto otázku pomůže zákazníkovi v obchodě s textilem nalézt odpověď nový užitný vzor z fakulty textilní. Prodejci oděvů se často setkávají s tím, že výrobek, který chce zákazník vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů, už tento zákazník nosil a pral. Vzhledem ke zhoršenému stavu a vzhledu je pak takový oděv hůře prodejný nebo neprodejný.

„Obchodník nebo i případný další zákazník by měl dostat informaci o tom, zda už oděv prošel pračkou. Na naší katedře materiálového inženýrství nalezli jednoduché řešení tohoto problému, které je chráněno užitným vzorem s názvem Vizuální indikátor praní textilního výrobku,“ říká děkan Vladimír Bajzík.

Stanislav Libenský Award

„Hlavní cenu v prestižní mezinárodní soutěži mladých sklářských umělců, na kterou se jako na jedinou na světě mohou hlásit pouze absolventi sklářských škol, získal student Ondřej Kábele z katedry designu ze studijního zaměření návrhářství skla a šperku. Jeho dílo Unreality vzniklo v Japonsku v rámci tříměsíčního studijního pobytu na významném institutu uměleckého skla Toyama Institute of Glass Art. Cenu Ondřej Kábele převzal 5. září na Pražském hradě,“ říká děkan fakulty textilní Vladimír Bajzík.

Unreality má diváky vtáhnout do specifické perspektivy vnímání světa za poslechu elektronické hudby, skla a neonových světel. Jako odměnu za vítězství student získal pobytové stipendium v prestižní mezinárodní sklářské škole Pilchuck Glass School v USA

Nová katedra, nový studijní program

K 1. lednu 2023 se oddělení přírodopisu katedry chemie FP TUL transformovalo na katedru biologie.

„Personálně byla posílena bývalými zaměstnanci Výzkumného ústavu rostlinné výroby (detašovaného pracoviště v Liberci) v čele s profesorem Pavlů. I díky nim se podařilo získat akreditaci bakalářského programu ochrana přírody a životního prostředí a vyhlásit zkrácené přijímací řízení během prázdnin. Zájem překonal naše očekávání – přišlo 32 přihlášek, do studia bylo nakonec přijato 22 studentek a studentů,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek.

Nano- a mikrotechnologie

FP dále rozšiřuje svou nabídku studijních programů o čerstvou novinku, a to doktorský studijní program „nano- a mikrotechnologie“. Ten si klade za cíl vzdělávat experty pro oblast aplikace nano- a mikromateriálů.

„Na doktorském studijním programu se budou podílet nejvýznamnější osobnosti na Technické univerzitě v Liberci v oblasti chemie a nano- a mikromateriálů. Kromě těchto odborníků zapojíme do studia jako konzultanty nebo garanty předmětů i řadu odborníků z Akademie věd České republiky. Na zahraničních pracovištích pak budou probíhat půlroční stáže studentů, které jim umožní získat nejnovější poznatky a naučit se odborné techniky od excelentních vědců v celosvětovém měřítku,“ říká děkan FP TUL Jan Picek.

Program je akreditován pod Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL, ale podílí se na něm významně také CXI a FM a navazuje do jisté míry na univerzitní program nanotechnologie.

„Předpokládáme, že několik studentů přijmeme ještě letos,“ dodává Jan Picek.

Sportovní haly

Haly KTV jsou kompletně zrekonstruované, nyní je dovybavujeme nábytkem, ozvučením apod. Nejpozději v průběhu listopadu bude toto všechno hotové a uspořádáme pro média prohlídku hal. Už teď můžeme prozradit, že díky novému modernizovanému sportovnímu zázemí bude TUL v červnu 2024 pořádat a hostit České akademické hry.

Linky na výrobu roušek od tchajwanského Autolandu našly domov na CXI

Ředitel výzkumného ústavu CXI Miroslav Černík novináře mimo jiné informoval o tom, že CXI převzalo výrobní linky na výrobu ochranných roušek od firmy Goodmask. Linky byly v době pandemie darem tchajwanské firmy Autoland České republice. Společnost Goodmask je již nepoužívala a hledala pro ně další uplatnění.

„Linky jsme převzali a během přátelské návštěvy se na ně přijeli podívat i zástupci firmy Autoland. Na linkách nebudeme produkovat ochranné roušky, ale zajímají nás jejich jednotlivé sekce jako řezačka, laminovačka a další. Využijeme je pro naše výzkumné a vývojové účely,“ říká ředitel CXI Miroslav Černík. Kuo Li-Lin (CEO) a Robin Du (konzultant) z firmy Autoland si také prohlédli některé laboratoře CXI a probrali s Miroslavem Černíkem další možné oblasti spolupráce.  

Chystáme profesně zaměřené studijní programy

Ve spolupráci s partnerskými pracovišti chystá ekonomická fakulta dva nové bakalářské profesně orientované studijní programy. Ve spolupráci s Fakultou strojní TUL je to program „systémové inženýrství a logistika“ a spolu s žitavskou fakultou ekonomiky a průmyslového inženýrství pak připravuje ještě double-degree program European Business.

„Pro profesně zaměřené studijní programy je  – na rozdíl od akademických studijních programů – charakteristický mnohem větší důraz na kontakt s praxí již během studia. Některé předměty jsou zajišťovány v těsné spolupráci přímo s odborníky z partnerských podniků a součástí studijního plánu je také povinná řízená praxe v rozsahu nejméně jednoho semestru. Oba připravované studijní programy díky tomu ještě cíleněji reagují na poptávku po našich absolventech a studenty vybaví ještě konkrétnějšími schopnostmi a prakticky uplatnitelnými znalostmi, které jim usnadní nástup do zaměstnání a hladký start jejich profesní kariéry,“ říká děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek.

Do obou nových studijních programů by mohli studentky a studenti nastoupit už příští akademický rok.

Mapování kultury a kreativity v Libereckém kraji

„Tým docentky Rydvalové z katedry podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty bude v následujících dvou letech pro Liberecký kraj realizovat výzkum v oblasti mapování kulturních a kreativních odvětví. Unikátní výsledky se promítnou do Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Libereckého kraje,“ říká děkan EF TUL Aleš Kocourek.

Předmětem mapování budou architektura, umělecká řemesla, audiovize, design, divadelní a výtvarné umění a mnoho dalších. Znalost zatím neprobádaného odvětví v budoucnu umožní jeho širší podporu a rozvoj, zajistí diverzitu ekonomických aktivit v regionu a posílí regionální kulturní identitu. Výzkum EF například odpoví na otázku, jak významný podíl mají tzv. kulturní a kreativní odvětví na hospodářství Libereckého kraje, kolik osob se na něm podílí a poodhalí tajemství úspěchu a business modely libereckých kreativců.

„Kulturně kreativní průmysly tvoří cca 4 % HDP Evropské unie a zaměstnávají více jak 8 milionů osob,“ dodává děkan Kocourek.

FZS má nově oddělení vědy a výzkumu v oblasti biomedicínských aplikací

Činnost zahájilo 1. května 2023 pod vedením prof. Marie Hubálek Kalbáčové a zabývá se zkoumáním interakcí různých druhů buněk s různými druhy nanomateriálů vyvinutých ve spolupráci s ostatními fakultami TUL, ale i skupinami z jiných institucí. Oddělení cílí na spolupráci při vývoji nových materiálů vhodných pro diagnostiku ale i léčbu, tedy na teranostiku.

Videoučebnice Ošetřovatelských postupů

Při natáčení s profesionály používá FZS realistický ošetřovatelský model – seniorku Vivien. Novinářky a novináři se mohou přijít na natáčení podívat – další termíny jsou 23. 11. a 14. 12.

FZS chce dokončit sérii specializovaných odborných kurzů

Kurzy jak pro záchranáře, tak všeobecné sestry mohly být realizovány díky podpoře Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Dosud se studentky a studenti FZS mohli účastnit např. kurzu záchrany ze zamrzlé vodní plochy, kurzu řidičských dovedností nebo kurzu s IZS. V plánu je kurz lanových technik (říjen 2023), kurz vodní záchrany (říjen 2023), kurz krizových dovedností (listopad 2023) ad.

Akce a pozvánky 2023

23. září 2023 Oslavy TUL – startujeme v 11.00 hodin,

27. září 2023 NanoCzech / aula TUL – největší tuzemská nanokonference,

6. října 2023 Noc vědců – tradiční akce na TUL pro širokou veřejnost, www.nocvedcu.cz,

10. a 11. října 2023 EDUCA Week.

Přednáška Úspěšná komunikace s klientem od Ladislava Špačka, resp. přednáška Odemykání dětského potenciálu od Jana Mühlfeita a Kateřiny Krůtové. Obě v aule od 18.00 hodin.

14. října 2023 Galavečer Sportfilm festivalu v aule,

2. a 3. listopadu 2023 Kariérové dny TUL  – www.jobtuldays.cz

3. listopadu 2023  Ples TUL,

15. listopadu 2023 – koncert k 17. listopadu,

25. listopadu 2023 – celouniverzitní den otevřených dveří.

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
+420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

19. září 2023