Čtvrtek 2. 11. – Kurz pro veřejnost – Lukáš Dostálek / Jan Rouha

2. 11. čtvrtek 17 – 20 h
Lukáš Dostálek – Jan Rouha
Technologie a umění

Kdy: 17:00 – 20:00
Kde: FUA TUL, ateliér K. Hubáčka, blok F2 / 2. NP, Husova 75, Liberec 1

Cílem je seznámit veřejnost se současným uměním a s uměleckými výstupy dvou autorů. Žádoucí je fascinace moderními technologiemi a otevřenost pro společný dialog na téma umění a digitální média. Hlavními body dialogu jsou digitální obraz, světlo, interakce a zvuk. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do mezioborového bádání a osvojování techniky za účelem umělecké tvorby.

24. října 2023