Státní doktorská zkouška

Dne 1. 2. 2024  se v zasedací místnosti budovy IC TUL uskuteční
Státní doktorská zkouška
Ing. arch. Dany Novákové – od 10:30 hod
Ing., Mgr. art. Jaroslavy Frajové – od 11:30
studentek doktorského studijního programu Výtvarná umění.

Pozvánky:
Ing. arch. Dana Nováková
Ing., Mgr. art. Jaroslava Frajová

23. ledna 2024