Podpora TUL při mimořádných a krizových situacích

Role TUL je podpůrná a pomoc jakéhokoliv typu závisí na zájmu studenta a postup se a řídí pokyny zahraničního oddělení. TUL identifikuje tyto typy mimořádných a krizových situací, které vnímá jako opodstatněné k případnému spuštění mechanismů krizové intervence ve prospěch postiženého studenta/ů:

 • A/ Závažné mimořádné a krizové situace:
  • 1/ antropogenní krizové situace = vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize, provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou, válečný konflikt, terorismus
  • 2/ přírodní krizové situace = živelní pohromy, hromadné nákazy
  • 3/ závažná trestná činnost (napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vydírání, apod.)
  • 4/ úmrtí
 • B/ Méně závažné mimořádné a krizové situace:
  • 1/ méně závažná trestná činnost, přestupky (nezaplacení přepravného, vandalismus)
  • 2/ ztráta dokladů, odcizení povolení k pobytu, ztráta osobních věcí/financí 
  • 3/ zdravotní komplikace (úrazy..)
  • 4/ a jiné nepředvídatelné mimořádné a krizové situace

Do kompetence TUL nespadá podpora při řešení dalších situací, např. ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí, finanční krize, vízové poradenství, pracovněprávní problematika, soudní řízení v důsledku spáchání přestupku/trestného činu.

Informace pro vyjíždějící studenty

Před výjezdem je povinností studenta zajistit si:
1. dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu.
2. zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.
3. poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a čestné prohlášení.
V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Kontakty včetně nouzových linek jednotlivých velvyslanectví ČR.

Doporučení pro studenty:

1. Stáhnout si mobilní aplikace TULtrip, do které si uložíte důležité kontakty, jako je například ambasáda v zahraničí, zdravotnické zařízení či policie. Aplikace Vám pomůže zorientovat se při mimořádných a krizových  situacích a přehledně zobrazí informace, jak postupovat.
2. vyzvednout si informační brožuru u koordinátora zahraničních mobilit na jednotlivých fakultách, popř. na Zahraničním oddělení TUL.

Informace pro přijíždějící studenty 

Po příjezdu je zahraniční student povinen TUL:
1. doložit platné pojištění na území ČR.
2. poskytnout platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu).
Student může v případě zájmu o pomoc kontaktovat TUL prostřednictvím emailové adresy emergency@tul.cz.
V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat složky Integrovaného záchranného systému ČR prostřednictvím telefonní linky 112. Doporučujeme  studentům uložit si dané číslo předem do mobilního telefonu!
V případě potřeby zdravotní péče naleznete nejnutnější kontakty na webu Vaší smluvní pojišťovny (informace o komerčním pojištění). 
Informace ke zdravotnímu pojištění cizinců v ČR jsou dostupné na webu Ministerstva zahraničí ČR
Seznam nemocničních zařízení poskytujících péči v anglickém jazyce.
V případě potřeby psychologické pomoci při řešení dalších situací, které nespadají mezi mimořádné události a krizové situace, lze využít poradenských služeb TUL.     

Přihlášení do Psychologické poradny 
Kontakt: Mgr. Jana Blažková
psycholog@tul.cz
Studentská 3, Budova F3, 2. patro
461 17   Liberec 1