Přihlásit
Plánované akce
Studenti

Studijní programy

Technická univerzita v Liberci nabízí uchazečům kolem 120 studijních oborů. O možnostech studia a podmínkách přijetí ke studiu podrobněji informují webové stránky jednotlivých fakult.

Velikost školy vytváří podmínky pro neanonymní tvůrčí prostředí a osobní kontakty pedagogů a studentů.

Univerzita dbá na těsném sepětí výuky s praxí.  Ve spolupráci s podniky řeší univerzitní vědečtí pracovníci i studenti konkrétní vědecké úkoly. Firmy zadávají témata diplomových prací, nabízejí podniková stipendia, české i zahraniční firmy se předhánějí v nabídkách pracovních míst absolventům.

TUL spolupracuje ve vědě a výzkumu s prestižními univerzitami a vědeckými institucemi  z celého světa. Studenti mají možnost část svého studia absolvovat v zahraničí. Téměř 200 smluv o spolupráci s univerzitami v Evropě a na dalších kontinentech jsou základem pro zahraniční spolupráci v oblasti vzdělávací i výzkumné činnosti.

Informace o studijních programech v akademickém roce 2018/2019

Svým studentům poskytuje komfortní ubytování na kolejích Harcov, které se díky svým kvalitám staly v letech 2011, 2013 a 2014 Kolejemi roku. Harcovské koleje disponují superrychlým internetovým připojením, prošly kompletní rekonstrukcí a v areálu se nachází několik klubů i sportoviště.