Přihlásit
Studenti

Studijní programy

Našich sedm fakult nabízí pestrý výběr studijních programů ve všech stupních i formách studia:

Bakalářské – tříleté, zakončené titulem „bakalář“. Po jejich absolvování se dá pokračovat ve
  studiu nebo vyrazit do praxe.
Magisterské – dvouleté, zakončené titulem „inženýr“ nebo „magistr“, navazující na bakalářské.
  S nimi je vysokoškolské vzdělání kompletní.
Doktorské – individuální, zakončené titulem „doktor“ (Ph.D.). Pro ty, kdo chtějí jít opravdu do 
  hloubky.

 Úplnou nabídku s možností vyhledávat a filtrovat najdete na samostatném webu: 
Studijní programy

A máme něco i pro mladší a starší z vás:

Centrum dalšího vzdělávání umožňuje rozšířit či změnit vaši stávající kvalifikaci.
Dětská univerzita poskytuje potravu chytrým hlavám mladších ročníků.