Elektronické informační a řídicí systémy

Charakteristika studijního programu

V rámci studijního oboru „Elektronické informační a řídicí systémy“ jsou připravováni všestranně vzdělaní odborníci se širokými základy elektrotechniky, elektroniky, měření, automatického řízení a výpočetní techniky. Studenti získají ucelené teoretické vzdělání i praktické zkušenosti k výkonu svého povolání. Nacházejí uplatnění v průmyslové oblasti, ve službách, finančnictví atd. s tím, že nabyté vzdělání jim umožňuje vysokou míru profesní adaptability.

Parametry

Program
Elektrotechnika a informatika (B2612)
Obor
Elektronické informační a řídicí systémy (2612R011)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Tůma Libor, doc. Ing. CSc., libor.tuma@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG