Automatické řízení a inženýrská informatika

Charakteristika studijního programu

V rámci studijního oboru „Automatické řízení a inženýrská informatika“ jsou připravováni kvalifikovaní odborníci v oblasti řízení technologických procesů, strojů a výrobních zařízení, automatizaci inženýrských prací, v problematice umělé inteligence a zpracování a přenosu informací.

Parametry

Program
Elektrotechnika a informatika (N2612)
Obor
Automatické řízení a inženýrská informatika (3902T005)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing., jaroslav.hlava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG