Architektura

Charakteristika studijního programu

Studium pokrývá navrhování architektury v plném rozsahu, od řešení designu průmyslových předmětů a nábytku přes návrhy budov po řešení úkolů urbanistické povahy. Součástí studia je výtvarné umění a tvorba v nových mediích, humanitní a technické vědy. Studenti získávají zkušenosti také v souvisejících oborech a jsou profilováni jako kompetentní partneři stavebním inženýrům – statikům a inženýrům speciálních profesí, podílejícím se na vzniku stavebního díla.

Parametry

Program
Architektura a urbanismus (N3501)
Obor
Architektura (3501T002)
Fakulta
FUA
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing. arch.
Jazyk
Čeština
Oblast
Architektura a urbanismus, Umění

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch., jiri.suchomel@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG