Informatika a logistika

Charakteristika studijního programu

Studijní obor „Informatika a logistika“ připravuje odborníky se znalostmi z oblastí informačních systémů a informačních technologií aplikovaných především na problematiku logistiky, operačního výzkumu a řízení jakosti a spolehlivosti. Studijní plán oboru zahrnuje základy matematiky, informatiku, počítačovou grafiku, webové technologie a služby, logistiku, operační výzkum a řadu dalších předmětů. Studenti nacházejí uplatnění v průmyslové oblasti, ve službách, finančnictví atd. s tím, že nabyté vzdělání jim umožňuje vysokou míru profesní adaptability.

Parametry

Program
Elektrotechnika a informatika (B2612)
Obor
Informatika a logistika (1802R022)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika

Další informace

Kontakt: Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D., zdenek.pliva@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG