Speciální pedagogika pro vychovatele

Charakteristika studijního programu

Získání odborné kvalifikace vychovatele se zaměřením na výchovnou činnost u jedinců se speciálním vzdělávacími potřebami, především s mentálním a řečovým postižením.

Parametry

Program
Speciální pedagogika (B7506)
Obor
Speciální pedagogika pro vychovatele (7506R029)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Palounková Zuzana, Ing. Ph.D., zuzana.palounkova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG