Pedagogika volného času

Charakteristika studijního programu

Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické, metodické k práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

Parametry

Program
Vychovatelství (B7505)
Obor
Pedagogika volného času (7505R004)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D., dana.kasperova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG