Design prostředí

Charakteristika studijního programu

Obor Design prostředí vyplňuje prostor mezi architekturou a designem, který vznikl postupným profilováním průmyslového designu do konce 19. století v Anglii a jeho oddělováním od architektury. Design prostředí si uchovává architektonický přístup na základě kontextových parametrů, není zaměřen na sériovou průmyslovou produkci a akcentuje tak možnost ateliérových řešení individuálních projektů v širokých kulturních souvislostech. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům je udělován titul BcA. (bakalář umění).

Parametry

Program
Design (B8208)
Obor
Design prostředí (8206R123)
Fakulta
FUA
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
BcA.
Jazyk
Čeština
Oblast
Umění

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

8. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. M.A., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG