Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ.

Parametry

Program
Učitelství pro základní školy (N7503)
Obor
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T043)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Weber Tilo, Dr. phil. habil. Ph.D., tilo.weber@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG