Učitelství matematiky pro střední školy

Charakteristika studijního programu

Cílem magisterského učitelského studia navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele matematiky pro střední školu. Jeho studium vede jak k získání základních poznatků o hlavních matematických disciplínách a základních všeobecně vzdělávacích vědomostí, tak i k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, k rozvoji pedagogických dovedností a nácviku vyučovacích strategií. Studium je rovněž založeno na praktické části ? student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách.

Parametry

Program
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor
Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Další informace

Kontakt: Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc., dr. h. c., miroslav.brzezina@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG