Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku anglického jazyka na základní škole. Absolvent studia prokazuje osobnostní a profesní kompetence učitele, ovládá praktický anglický jazyk na pokročilé úrovni a má osvojeny teoretické základy a jejich praktické aplikace v rovině lingvistické, lingvo-didaktické a společensko-kulturní.

Parametry

Program
Učitelství pro základní školy (N7503)
Obor
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Mudure Michaela, Ph.D., michaela.cristina.mudure@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG