Učitelství českého jazyka a literatury

Charakteristika studijního programu

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární. Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární. Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární. Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární. Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární. Cílem magisterského oboru navazujícího na bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy.

Parametry

Program
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor
Učitelství českého jazyka a literatury (7504T243)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc., jasna.pacovska@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG