Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Charakteristika studijního programu

Student chápe problematiku životního prostředí a krajiny, rozumí prostorovým vztahům v rámci přírodní a humánní sféry i mezi nimi v měřítcích od lokálního přes regionální až po globální. Má základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, které dovede aplikovat do pracovního prostředí, zejména odpovídající jeho geografickému zaměření.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor
Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) (7504R181)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc., branislav.niznansky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG