Design prostředí

Charakteristika studijního programu

Magisterské studium designu navazuje na bakalářské studium designu, které je formulováno jako kontextuální závislá disciplína vyplňující prostor mezi industriálním designem a architekturou. Znalosti v těchto oborech jsou podmínkou absolvování tohoto magisterského studia. Během dvou let studia má student získat znalosti k samostatným řešením problémů dané profese, proto je aterliérová práce těžištěm studia, které je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou magisterské práce. Absolventům je udělovám titul MgA.

Parametry

Program
Design (N8208)
Obor
Design prostředí (8206T123)
Fakulta
FUA
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
MgA.
Jazyk
Čeština
Oblast
Umění

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. M.A., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG