Fyzikální inženýrství

Charakteristika studijního programu

Studijní program ‚Fyzikální vědy v inženýrství‘ připravuje vysoce kvalifikované odborníky se znalostmi z oblasti fyziky dielektrických materiálů, elektromechanických a piezoelektrických vlastností piezo, pyro a ferroelektrik, fázových přechodů, fyziky krystalů, optických metod měření vlastností dielektrických materiálů, aplikace piezoelektrických senzorů, aktuátorů a rezonátorů, povrchové a objemové akustické vlny, fyzikální a technické akustiky, akustických měření, analýzy akustických signálů, akustických problémů kavitace.

Parametry

Program
Aplikované vědy v inženýrství (P3901)
Obor
Fyzikální inženýrství (3901V012)
Fakulta
FP
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika

Další informace

Kontakt: Vokurka Karel, prof. Ing. DrSc., karel.vokurka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG