Rekreologie

Charakteristika studijního programu

Prezenční bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky. Studium vede k získání základních kinantropologických, rekreologických, ekonomických, právních a pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo se uplatní u různých neziskových organizací a podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář – Bc.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor
Rekreologie (7401R003)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D., jaroslav.kupr@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG