Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Charakteristika studijního programu

Absolvent získá vědomosti potřebné pro organizaci obchodu a oděvní výroby v podmínkách globalizovaného trhu zajišťující co největší efektivitu a flexibilitu výroby a realizaci outsourcingové výroby. Absolvent má dostatečné technické znalosti z technologie výroby oděvů a vlastností oděvních textilií, a zároveň má základy znalostí z managementu výrobních procesů, outsourcingové výroby a obchodu spolu s ekonomickými znalostmi. Samozřejmou podmínkou pro organizaci výrobního procesu je dostatečná znalost a používání cizích jazyků. Absolventi najdou uplatnění v oděvních a textilních podnicích, obchodních organizacích nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu s textilním nebo ekonomickým zaměřením.

Parametry

Program
Textil (B3107)
Obor
Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (3107R015)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing., zdenek.kus@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG