Textile Technics and Materials Engineering

Charakteristika studijního programu

Obor je zaměřen na přípravu odborníků pro působení ve výzkumu a vývoji v oblasti textilních technologií a v oblasti materiálového inženýrství, zvláště pak na ty, kteří se budou zabývat vědeckou a samostatnou tvůrčí činností v této oblasti. Předmětem studia je získání nových poznatků o vlákenných materiálech, jejich struktuře a vlastnostech. Zároveň by však studium mělo poskytnout nové poznatky o technologických postupech výroby vlákenných materiálů a projektování jak nových technologických postupů tak nových výrobků.

Parametry

Program
Textile Engineering (P3106)
Obor
Textile Technics and Materials Engineering (3106V015)
Fakulta
FT
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Lukáš David, prof. RNDr. CSc., david.lukas@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG