Netkané a nanovlákenné materiály

Charakteristika studijního programu

Pojem „netkané textilie“ vymezuje širokou skupinu textilních materiálů vyráběných netradičními způsoby, které se rychle vyvíjejí od poloviny čtyřicátých let a svoji dynamiku si udržely v rozvinutých zemí dodnes. Pracovníci FT TUL od konce šedesátých let výrazně přispěly k rozvoji tohoto oboru. Jsou původci nových technologií i mezinárodních učebnic přeložených do více než pěti světových jazyků. „Nanovlákna“ představují jeden z nejmodernějších trendů výroby a vývoje vlákenných materiálů. Principy výroby jsou sice známy od konce předminulého století, ale k bouřlivému nárůstu teoretických, výzkumných i technologických prací v tomto oboru došlo až v osmdesátých létech. Pracovníci FT TUL přispěli významnou měrou k celosvětovému rozvoji průmyslové výroby nanovláken svými patentovými i teoretickými pracemi. Jsou také autory řady monografií v této oblasti vydaných zahraničními i domácími nakladatelskými domy. Dosáhly významných národních i zahraničních ocenění. Studijní obor „Nanovlákenné materiály a netkané textilie“ seznamuje studenty hlouběji s vlastnostmi, technologií a aplikacemi netkaných a nanovlákenných materiálů. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s aplikačním, technologickým, experimentálním i teoretickým zázemím dalších oblastí materálového inženýrství jako je použití plazmatu pro úpravy povrchů, biologie a mikrobiologie, automobilový průmysl, stavebnictví atd. Práce v tomto směru byly oceněny a především projektem Česká hlava, ale i Fulbrightovou nadací v podobě získání prestižního stipendia.

Parametry

Program
Textilní inženýrství (N3106)
Obor
Netkané a nanovlákenné materiály (3106T018)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D., pavel.pokorny@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG