Profesní studium pro střední školy

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je získat a rozvíjet schopnosti nahlížet pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech, analyzovat pedagogické a psychologické jevy, hodnotit problémy pedagogické praxe, orientovat se v právních školních předpisech, plánovat a realizovat výuku s ohledem na individuální specifika žáků a s ohledem na požadavky kurikulární reformy a využívat základní sociálně psychologické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi.

Parametry

Program
Fyzika (N1701)
Obor
Profesní studium pro střední školy (7504T)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika

Další informace

Kontakt: Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr., petr.urbanek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG