Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku informatiky na 2. stupni ZŠ.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy (7503T136)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Další informace

Kontakt: Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc., miroslav.koucky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG