Řízení jakosti

Charakteristika studijního programu

Studijní obor je zaměřen na pokrytí potřeb průmyslu v době, kdy vysoká jakost výrobků a služeb je rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost firem. Požadavky průmyslu na neustálé inovace výrobků, na zdokonalování systémů a procesů výroby i tlak na snižování rozsahu vadných výrobků lze splnit jen při širokém uplatnění postupů řízení jakosti, plánování experimentů a objektivní statistické analýze získaných dat. Současně je však kladen důraz nejenom na obecné znalosti zabezpečování jakosti, ale i na praktickou znalost daného průmyslového odvětví. Průmyslové podniky požadují vysoce kvalifikované absolventy, kteří se orientují nejen v oblasti řízení jakosti a metrologii, ale jsou schopni řešit konkrétní problémy přímo ve výrobě. Takovýchto komplexních absolventů je stále nedostatek. I v tomto případě je nezbytné zajistit odborníky s dobrými techno-technologickýcmi vlastnosti, kteří jsou schopni aplikovat znalosti z oblasti řízení kvality na různé segmenty výrobního průmyslu.

Parametry

Program
Průmyslové inženýrství (N3957)
Obor
Řízení jakosti (3911T023)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D., maros.tunak@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG