Produktové inženýrství

Charakteristika studijního programu

Studijní obor je zaměřen na pokrytí potřeb průmyslu v oblasti realizace prototypových výrobků a jejich závádění do běžné výroby a mapování požadavků trhu. Vychází z požadavku průmyslových firem na vysoce kvalifikované absolventy, kteří mají schopnosti udržovat dokumentaci specifikací a procesů a zároveň umějí vyvíjet, validovat a zlepšovat technologické procesy. Současně se nesmí opomenout jejich aktivní podíl na zlepšování kvality výrobků a procesů. Průmyslové firmy rovněž požadují, aby absolvent byl schopen samostatně připravovat, vést a zajišťovat realizaci technických projektů zaměřených na vývoj a závádění nových výrobků a technologií do praxe. Součastí studijního oboru jsou předměty zajišťující rozvoj projektové činnosti studentů.

Parametry

Program
Průmyslové inženýrství (N3957)
Obor
Produktové inženýrství (3901T073)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Jirsák Oldřich, prof. RNDr. CSc., oldrich.jirsak@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG