Oděvní a textilní technologie

Charakteristika studijního programu

Průmyslové podniky zabývající se klasickými textilními a oděvními technologiemi se v průběhu minulých let výrazně změnily. Týká se to zejména posunu od masové produkce průměrné kvality ke specializovaným vysocefunkčním výrobkům s velkou přidanou hodnotou. Příkladem jsou zejména technické textilie používané ve stavebním průmyslu, zdravotnictví, hygieně, automobilech a speciální oděvy určené například pro ochranu osob, nebo pro sport. Tato strategie vyžaduje materiálově i technologicky vzdělané odborníky. Odborníci Fakulty textilní jsou v tomto ohledu světově uznávaní, což dokládá intenzivní spolupráce s místními i zahraničními univerzitami i se zástupci průmyslových podniků. Studijní obor Oděvní a textilní inženýrství nabízí možnost studia materiálů textilních i s textilem souvisejících, klasických textilních technologií i výroby oděvů. Studium je úzce spojeno s vědeckovýzkumnou činnosti zabývající se základním výzkumem i vývojem nových materiálů, výrobků a inovacemi jednotlivých technologií

Parametry

Program
Textilní inženýrství (N3106)
Obor
Oděvní a textilní technologie (3106T017)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Militký Jiří, prof. Ing. CSc., jiri.militky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG