Výtvarná umění

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studia Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci je dovést výuku umění, designu a architektury k takovému porozumění těchto tvůrčích oborů, které umožňuje širší interdisciplinární diskurs nezbytný pro uplatnění tvůrčích hodnot umění v životě a rozvoji společnosti. Dnešní umění, stejně tak jako design a architektura ztrácejí mnoho ze svých možností podstatně se podílet na rozvoji a humanizaci prostředí a utváření povahy současného světa. Mechanismy současné civilizace, ve velké většině svého působení, omezují možnosti uplatnění umělecké tvorby v životě. Na tomto stavu nese, kromě jiného, také vinu umění, a to odtržením tvorby od živých pramenů poznání a ztrátami jejích vazeb ke vědě, technice a sociální praxi. Obor doktorského studia ?Výtvarné umění? je založen na fundované reflexi utváření umění ve vnitřním a vnějším kontextu uvedených oborů umělecké tvorby. Doktorské studium prohlubuje porozumění interakcím odlišných forem a modelů tvůrčího myšlení a vyjadřování. Umožňuje hlubší poznání vzájemného ovlivňování jednotlivých tvůrčích disciplín, ke kterému Fakulta poskytuje příležitosti již na úrovních bakalářského a magisterského studia. Tyto příležitosti nemohou však být, bez doktorského studia dostatečně zhodnoceny vzhledem k náročnosti otázek vztahujících se k povaze uvedených oborů. Studijní obory umění, designu a architektury se dnes na univerzitách a akademiích profilují většinou jako specializované obory schopné poskytnout rozvoj znalostí a dovedností v jednostranně definovaných programech. Tím tyto univerzity a akademie své studenty kvalifikují především pro úkoly, které vyplývají z existujících specializací. Dosud je malý prostor pro studium, které umožňuje zhodnocovat poznatky a schopnosti rozvinuté na úrovni specializovaného poznání, a to ve prospěch tvůrčího myšlení směřujícího za limity dané povahou současné kultury a civilizace. Doktorské studium Fakulty umění a architektury směřuje k řešení výše uvedených úkolů.

Parametry

Program
Výtvarná umění (P8206)
Obor
Výtvarná umění (8206V130)
Fakulta
FUA
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Architektura a urbanismus, Umění

Předměty

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc., tomas.vlcek1@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG