Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je příprava učitelů chemie pro 2. stupeň ZŠ. Absolvent studia by měl získat kompetence nezbytné pro výkon profese učitele chemie, tj. osvojit si odborné základy chemie včetně praktických dovedností a schopnosti řešit odborné problémy chemické povahy. Dále by měl být schopen se orientovat v současných i perspektivních pedagogických směrech a hlavních trendech naší vzdělávací politiky, vést žáky k samostatnému myšlení a ke schopnosti řešit problémy, aplikovat znalosti práce s informační a komunikační technikou ve výuce a ve školské administrativě.

Parametry

Program
Chemie (N1407)
Obor
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy (7503T036)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Chemie

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D., josef.sedlbauer@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG