Business Economics and Management

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku je vychovat absolventa, který disponuje hlubokými a systematickými znalostmi v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat. Absolvent dále získá další odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu, zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků.

Parametry

Program
Economics and Management (P6208)
Obor
Business Economics and Management (6208V097)
Fakulta
EF
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Ekonomické obory

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

8. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Kraft Jiří, prof. Ing. CSc., jiri.kraft@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG