Mechatronika

Charakteristika studijního programu

Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní praktické problémy.

Profil absolventa

Absolvent v bakalářském programu Mechatronika získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách, zejména v mechanice, elektronice, automatickém řízení a informatice. Má teoretické znalosti z matematiky a dalších technických věd, umí analyzovat a řešit problémy s využitím měřicí techniky, procesorové techniky a softwarových nástrojů. Díky těsnému kontaktu s aplikační sférou a absolvování praktické stáže je student připraven řešit i technické problémy pro potřeby průmyslové praxe.

Parametry

Program
Mechatronika (B0714A270001)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Chytré technologie
Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní praktické problémy.
Mechatronika
Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní praktické problémy.

Předměty specializace Chytré technologie

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Mechatronika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Další informace

Kontakt: Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D., josef.cernohorsky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG