Informační technologie

Charakteristika studijního programu

Akademický bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na přípravu absolventů, kteří se mohou uplatnit přímo v praxi jako programátoři, správci operačních, informačních a logistických systémů nebo počítačových sítí. Případně mohou pokračovat ve studiu některého z avazujících magisterských oborů, zejména oboru Informační technologie, který je také akreditován na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické univerzity v Liberci.

Parametry

Program
Informační technologie (B0613A140005)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Informatika

Specializace

Aplikovaná informatika
Informatika a logistika
Inteligentní systémy
Informační technologie

Předměty specializace Aplikovaná informatika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Informatika a logistika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Inteligentní systémy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Informační technologie

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Příjímací zkoušky jsou z matematiky a informatiky. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických a strojních, případně příbuzných, kteří z předmětů matematika a z informaticky zaměžených předmětů mají po celou dobu studia velmi dobré studijní výsledky, mohou být přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy podali žádost o přijetí ke studiu. Konkrétní podmínky jsou uveřejněny na webu fakulty: http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy .

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D., josef.chaloupka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG